Jak skorzystać z usług mediatora?

Aby zgłosić sprawę do mediacji, należy telefonicznie, bądź drogą mailową skontaktować się z mediatorem. Dalsza procedura jest uzależniona od reguł przyjętych w danym ośrodku. Pierwszym etapem może być spotkanie osoby inicjującej mediację z mediatorem. Jego celem jest rozmowa o problemie oraz możliwościach jego rozwiązania, jakie stwarza mediacja. Następnie, za zgodą inicjatora, mediator kontaktuje się z drugą stroną konfliktu (mailowo lub telefonicznie w zależności od rekomendacji strony inicjującej mediację) i zaprasza ją na spotkanie informacyjne. Po spotkaniach z każdą ze stron konfliktu na osobności, mediator umawia kolejne, tym razem wspólne rozmowy. Część ośrodków i mediatorów rozpoczyna mediację od spotkania z obiema stronami konfliktu naraz. 

Coraz częściej zdarza się, że mediację inicjuje sędzia podczas procesu sądowego. Wówczas strony konfliktu mają szansę na polubowne rozwiązanie sporu. Także w tym wypadku obowiązuje zasada dobrowolności - osoba nie przekonana do takiej mediacji może nie wyrazić na nią zgody. Doświadczenie mediatorów pokazuje jednak, że często udział w spotkaniu informacyjnym w ośrodku mediacyjnym – umożliwiający uzyskanie informacji o mediacji, odpowiedzi na pytania i wątpliwości nurtujące strony i bezpośredni kontakt z mediatorem – pomaga stronom przezwyciężyć obawy i zdecydować się na uczestnictwo w mediacji

Sponsorzy i Partnerzy