I edycja

Wszechnica po raz pierwszy

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu zorganizował po raz pierwszy Młodzieżową Wszechnicę Praw Obywatelskich, przygotowaną dla młodzieży szkół średnich w ramach Programu Edukacji Prawnej Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie.

Przedsięwzięcie jest unikatowe w skali kraju, ponieważ w projekcie uczestniczy  młodzież z terenu aż trzech powiatów, lublinieckiego, oleskiego oraz tarnogórskiego.

Wszechnica adresowana jest do uczniów klas przedmaturalnych liceów oraz techników, zainteresowanych prawami człowieka i obywatela, trybem ich dochodzenia oraz formami popularyzowania. Do udziału w zajęciach zostało zakwalifikowanych 25 uczniów ze szkół w Lublińcu, Kaletach i Gosławicach.

Podczas trwania Wszechnicy realizowane są trzy rodzaje zajęć: wykłady i ćwiczenia poparte filmami video, dyskusją, zajęciami w placówkach resocjalizacyjnych i wymiaru sprawiedliwości. Zajęcia teoretyczne prowadzą specjaliści z zakresu prawa (w tym praw człowieka ), filozofii, teologii, socjologii, pedagogiki, polityki międzynarodowej. W zajęciach tych zakłada się odejście od klasycznego wykładu na rzecz aktywnych metod edukacji.

Sponsorzy i Partnerzy