III edycja

Wszechnica Praw Obywatelskich w lublinieckich szkołach.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu zorganizował po raz trzeci Młodzieżową Wszechnicę Praw Obywatelskich, przygotowaną dla młodzieży szkół średnich i gimnazjów z powiatu lublinieckiego.

W programie uczestniczy prawie 70 uczniów.

Pierwsze zajęcia odbyły się w Kokotku, gdzie uczestnicy brali udział w warsztatach integracyjnych prowadzonych przez Jolantę Szubę oraz Jolantę Sygudę. Głównym założeniem warsztatów było wzajemne poznanie się uczestników Wszechnicy oraz zdobycie umiejętności współpracy zespołowej. W czasie dwudniowego pobytu w Ośrodku, młodzież miała okazję poznać założenia programu Młodzieżowej Wszechnicy i podjąć ostateczną decyzję, co do uczestnictwa w tym projekcie. Podczas tego pobytu uczestniczyli również

w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez Jerzego Orszulaka.

Na pierwszym sobotnim spotkaniu, w Gimnazjum nr 2 w Lublińcu, młodzież wysłuchała wykładu pt.„ Historia idei praw człowieka”, który przedstawiła Dyrektor Gimnazjum mgr Agnieszka Stelmaszczyk. W tym dniu, w trakcie drugiego wykładu z  uprawnieniami i  przepisami stosowanymi przez policję zapoznał uczestników przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu Marek Sroczyński.

W trakcie kolejnego spotkania, prokurator Roman Krupski zapoznał młodzież z ustrojem Prokuratury w RP oraz przedstawił jej funkcje i zadania. Omówił również zasady działania Prokuratury Rejonowej w Lublińcu.

Natomiast sędzia Grzegorz Masoń przybliżył temat dotyczący wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ponadto uczestnicy projektu zwiedzili Sąd Rejonowy w Lublińcu i zapoznali się z pracą kuratorów sądowych. Tomasz Krupski przedstawił młodzieży źródła prawa i omówił drogę ustawodawczą w Polsce.

W październiku zorganizowano kilkudniowy wyjazd młodzieży do Strasburga, gdzie uczestnicy poznali najważniejsze instytucje egzekwujące przestrzeganie praw człowieka, w tym Radę Europy i Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wyjazd ten był możliwy dzięki ścisłej współpracy i pomocy koordynatora MWPO  w Tarnowskich Górach – Adama Płonki. W czasie pobytu była też okazja  do dobrej zabawy w Europa Park, gdzie młodzież spędziła cały dzień.

W listopadzie młodzież pojechała do Warszawy, aby zapoznać się z pracą Sejmu i Senatu RP, którą przybliżył poseł ziemi kluczborskiej Stanisław Rakoczy.

Uczestnicy Programu zwiedzili też Zakłady Karne w Lublińcu i w Herbach, gdzie dzięki uprzejmości dyrekcji  poznali programy resocjalizacyjne realizowane na terenie zakładów, zapoznali się również z tematyką dotyczącą praw osadzonych.

Ostatnie spotkanie odbyło się w Gimnazjum nr 2 w Lublińcu, na które zaproszono przedstawicieli Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z Warszawy. Młodzież wysłuchała wykładu na temat wolności słowa, obejrzała film dotyczący naruszeń praw młodego człowieka, uczestniczyła również w debacie w tematyce „prawa i wolności człowieka w kontekście roszczenia i odpowiedzialności”.

Realizacja tak ambitnego Programu możliwa była dzięki wsparciu finansowemuMinisterstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Pragniemy również podziękować Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Lublińcu, Pani Agnieszce Stelmaszczyk, która udostępniła młodzieży i realizatorom projektu swoją szkołę.

Podziękowania składamy również wszystkim wykładowcom oraz osobom, które pracowały przy realizacji Programu „Młodzieżowa Wszechnica Praw Obywatelskich”.

Wyrażamy nadzieję, że Wszechnica na stałe wpisze się w kalendarz projektów realizowanych przez TKOPD w Lublińcu, co umożliwi objęcie programem znacznie liczniejszej grupy młodzieży z terenu naszego powiatu.

Sponsorzy i Partnerzy