IV edycja- Wywiad z koordynatorem Młodzieżowej Wszechnicy Praw Obywatelskich

przeprowadziła Magdalena Byczek uczestniczka programu.

1.Czy myśli Pani, że spodoba się nam program MWPO?

JSZ: Uważam, że spodoba się, ale pewnie nie wszystkim. Zawsze są osoby, które decydują się na udział w programie i z różnych powodów rezygnują w trakcie zajęć. Niemniej staramy się tak organizować zajęcia, aby młodzież nie rezygnowała z udziału ze względu na nudę lub nieatrakcyjność.

2. Czy uważa Pani, że zajęcia pomogą nam w życiu codziennym z różnymi problemami?

JSZ: To jest główny cel tego programu, aby wyposażyć młodzież w wiedzę i umiejętności, które w przyszłości będą mogli wykorzystać. Ten program oczywiście nie pokazuje wszystkiego, ale jesteśmy przekonani, że po realizacji tego programu młodzież będzie wiedziała gdzie się udać żeby otrzymać pomoc i wsparcie.

3. Jak zrodził się pomysł na MWPO?

JSZ: Pomysł na Wszechnicę zaszczepił nam pan Andrzej Kukuła, który jest pomysłodawcą tego programu i realizował go u siebie w Stowarzyszeniu w Częstochowie. Jako przewodniczący Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie pomógł zorganizować taką Wszechnicę w Lublińcu i od tego czasu prawie każdego roku organizujemy takie zajęcia dla młodzieży.

4.Czy planuje Pani wyjazdy z uczestnikami programu MWPO?

JSZ: Tak planuję. Będzie to wyjazd do Sejmu, do Zakładu Karnego w Herbach być może do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach. W miarę posiadanych środków planuję także wyjazd do Strasburga.

5.Prowadzi już Pani 4 edycję MWPO, czy myśli Pani że Wszechnica jest potrzebna młodzieży?

JSZ: Dwie pierwsze edycje prowadził Pan Jerzy Orszulak kolejne już ja. Myślę, że jest bardzo potrzebna. Na dzień dzisiejszy zarówno dzieci jak i młodzież nie znają swoich praw, dlatego też kiedy dzieje się komuś krzywda, tak naprawdę nie wie gdzie i w jaki sposób szukać pomocy.

6.Czy ma Pani plany, marzenia związane z MWPO?

JSZ: Oczywiście. Marzy mi się, aby młodzież która brała udział w programach, kiedyś po ukończeniu swych szkół, studiów wróciła do Stowarzyszenia jako pracownicy, wolontariusze, a być może w przyszłości jako członkowie naszej organizacji.

 Dziękuje za udzielenie mi wywiadu oraz o znalezienie dla mnie czasu.

Sponsorzy i Partnerzy