Rola Mediatora

Mediator jest pośrednikiem między stronami konfliktu. Jako osoba neutralna i niezwiązana z osobami zaangażowanymi w jego przebieg, może im ułatwić osiągnięcie obopólnego porozumienia. Jego zadaniem jest pomoc stronom w rozmowie dotyczącej wzajemnych relacji w przyszłości. 

Mediator:

- informuje strony o przebiegu mediacji i wyjaśnia stronom wszystkie niejasności dotyczące kolejnych spotkań,

- dba o dobrą atmosferę i pomaga stronom ustalić wspólne reguły postępowania podczas rozmów,

- stara się zrozumieć konflikt i rzeczywiste interesy uczestników sporu,

- jest dla stron i działa dla ich dobra,

-czuwa nad całym procesem komunikacji zadając pytania, podsumowując wypowiedzi stron, asystując im.

Jest to możliwe, gdyż mediator jako osoba niezaangażowana potrafi spojrzeć na konflikt bez emocji. Wychwytując i podkreślając wspólne problemy i oczekiwania stron, mediator stara się skierować ich uwagę na przyszłe relacje. Pomaga stronom w określeniu najważniejszych kwestii i zrozumieniu interesów drugiej strony. Mediator stara się zwrócić uwagę stron na kluczowe zagadnienia, których poruszenie jest niezbędne dla osiągnięcia porozumienia.

Mediator jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w czasie spotkań mediacyjnych.

Mediator:

- nie ocenia,

- nie komentuje,

- nie nalega,

- nie oburza się, ani nie wygłasza swoich racji.

Nie ma prawa narzucać stronom swoich poglądów i rozwiązań, ani poglądów wygłaszanych przez jedną ze stron. Nie może popędzać stron. Nie ocenia wypracowanych przez strony ustaleń, ani porozumienia końcowego. Nie faworyzuje żadnej z nich. Nie może przekonywać żadnej ze stron do propozycji zgłaszanych przez drugą.

Sponsorzy i Partnerzy