II edycja

Wszechnica po raz drugi

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu zorganizował po raz drugi Młodzieżową Wszechnicę Praw Obywatelskich, przygotowaną dla młodzieży szkół średnich w ramach Programu Edukacji Prawnej Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie.

W projekcie uczestniczy  młodzież z terenu aż dwóch powiatów.

W poprzednich latach Wszechnica była projektem realizowanym przez Klub Absolwentów Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie. Od dwóch lat realizowana jest również w naszym mieście.

Wszechnica adresowana jest do uczniów klas przedmaturalnych liceów oraz techników, zainteresowanych prawami człowieka i obywatela, trybem ich dochodzenia oraz formami popularyzowania.

Do udziału w zajęciach zostało zakwalifikowanych 25 uczniów ze szkół w Lublińcu i Gosławicach.

Podczas trwania Wszechnicy realizowane są różne formy zajęć: warsztaty, wykłady i ćwiczenia, dyskusje, debaty, zajęcia praktyczne w różnych instytucjach i placówkach resocjalizacyjnych oraz wymiaru sprawiedliwości. Zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne prowadzą specjaliści z zakresu prawa (w tym praw człowieka ), filozofii, teologii, socjologii, pedagogiki, polityki międzynarodowej.

Rozpoczęcie projektu - Kokotek.

  Pierwsze zajęcia odbyły się w Kokotku, pod koniec października. Uczestnicy brali udział w zajęciach integracyjnych prowadzonych metodą warsztatową przez Jolantę Sygudę i Jolantę Szubę. Głównym założeniem warsztatów było wzajemne poznanie się uczestników Wszechnicy oraz zdobycie umiejętności pracy zespołowej. W czasie dwudniowego pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym Silesiana, młodzież miała okazję poznać założenia programu Młodzieżowej Wszechnicy i podjęcia ostatecznej decyzji, co do własnego uczestnictwa. 

30 Grudnia 2006r.

  Młodzież uczestnicząca w projekcie miała możliwość zwiedzenia Oddziału Uzależnień Alkoholowych znajdującego się na terenie Szpitala Neuropsychiatrycznego W Lublińcu
Większość z uczestników projektu miała po raz pierwszy okazję bezpośredniego spotkania i poznania trybu życia osób uzależnionych przebywających na oddziale. Po a tym umożliwiła również głębsze poznanie problemu alkoholizmu w naszym społeczeństwie także jego negatywne skutki. 

 

13 Stycznia 2007r.

  Dnia 13 stycznia 2007 roku grupa Młodzieżowej Wszechnicy Praw Obywatelskich złożyła wizytę w Prokuraturze Rejonowej w Lublińcu, mieszczącej się przy ulicy Plebiscytowej. Umożliwili im to opiekunowie: p. Jolanta Szuba i p. Jerzy Orszulak. Spotkanie prowadził p. prok. Roman Krupski. Zaznajomił on młodych ze strukturą prokuratury, wyjaśnił na czym polega praca prokuratora, przybliżył funkcjonowanie polskiego sądownictwa oraz udzielił informacji na temat studiów prawniczych. Spotkanie to miało na celu głębsze zaznajomienie młodzieży z pracą w prokuraturze i funkcjonowaniem tej instytucji, ponieważ odgrywa ona istotną rolę w państwie. 

Dom Kombatanta

  Młodzież zwiedziła "Domu Kombatanta" im. św. R. Kalinowskiego w Lublińcu. Mieszka w nim 200 osób. Przeznaczony jest dla ludzi chorych, w podeszłym wieku oraz kombatantów, których jest tam jednak niewielu. Podopieczni mieszkają w pokojach jedno i dwuosobowych. Każdy pokój posiada łazienkę i balkon. Można było zobaczyć taki pokój. Zwiedzano również gabinety terapeutyczne, pokoje do masażu, stołówkę, świetlicę, kaplicę w której są odprawiane nabożeństwa oraz sale zajęciowe, w których mieszkańcy wykonują prace plastyczne. Dzieła mieszkańców to obrazy wyklejane z bibułowych kuleczek, wazony ozdabiane różnymi materiałami, obrazki sporządzone farbami do malowania na szkle, kwiatki wykonane z bibuły itp. W Domu Kombatanta działa wiele klubów, min.: sportowy, zespół śpiewaczy "Złota Jesień" oraz wiele innych. Istnieje również salonik fryzjerski, gdzie mieszkańcy mogą się upiększyć.   Młodzież mogła poznać funkcjonowanie tej instytucji. Wizyta ta umożliwiła również poznanie jej mieszkańców. 

27 stycznia 2007r.

  W sobotę 27 stycznia 2007r. młodzież poznała bliżej pracę oraz zadania Sądu Rejonowego w Lublińcu. Zajęcia prowadzili: Jolanta Szuba oraz Jerzy Orszulak - kuratorzy sądowi. Opiekunowie najpierw oprowadzili grupę po budynku Sądu, opowiadając w międzyczasie o funkcjach poszczególnych wydziałów sądu. Po zwiedzeniu gmachu Sądu udano się do największej Sali Rozpraw należącej do Wydziału Karnego. Można było tam wczuć się w rolę sędziów, ławników, adwokata, prokuratora, oskarżonych oraz świadków przywdziewając odpowiednie do roli togi oraz zajmując wyznaczone miejsca. Wizyta w Sądzie dała wiadomości o funkcjonowaniu tej instytucji.

Sponsorzy i Partnerzy